Türkler 10 yıl erken kalp krizi geçiriyor

Türkiye’de her 100 kişiden 40.4’ü kalp ve damar hastalıklardan yaşamını kaybediyor. İkinci sırada yüzde 20.7 ile kanser, yüzde 10.7 ile solunum sistemi hastalıkları geliyor.

Türkler 10 yıl erken kalp krizi geçiriyor

Türkiye’de her 100 kişiden 40.4’ü kalp ve damar hastalıklardan yaşamını kaybediyor. İkinci sırada yüzde 20.7 ile kanser, yüzde 10.7 ile solunum sistemi hastalıkları geliyor.

EN BAŞTA SİGARA
Türk Kardiyoloji Derneği bu yıl Dünya Kalp Günü teması olarak ‘kalp yetersizliği’ni seçti. Dernek Başkanı Prof. Dr. Mahmut Şahin, Türkiye’de ortalama kalp krizi geçirme yaşının gelişmiş ülkelere göre 10 yıl daha erken olduğunu söyledi. Türkiye’de kalp krizlerinin yüzde 20’si 50 yaş öncesi gelişirken, Avrupa’da bu oran yüzde 10’u geçmiyor. Avrupa’da ortalama kalp krizi yaşı 60-65, Türkiye’de ise 50-55 yaş arasında. 

Türkler 10 yıl erken kalp krizi geçiriyor
Kalbi zorlayan pek çok faktör var. Bunlardan ilki sigara. Her üç erişkinden birinde görülen hipertansiyon da önemli faktörler arasında yer alıyor. Prof. Dr. Şahin, “Halen 10 erişkinden birinde gözlenen ve sıklığı giderek artan diyabet (şeker) hastalığı, sağlıklı olmayan her türlü beslenme alışkanlığı, hareketsiz durağan yaşam tarzı, özellikle kadınlarda daha yaygın görülen obezite, kolesterol yüksekliği, hava kirliliği, aşırı stres gibi durumlar doğrudan ya da dolaylı olarak kalbimizi zorlar ve hastalanmasına yol açar” dedi.

HAREKET ETMİYORUZ
Aynı araştırmaya göre, boş zamanlarda yapılan aktivite açısından erkeklerin yüzde 55’i, kadınların yüzde 69’u düşük düzeyde fiziksel aktiviteye sahip. Erkek ve kadınlarda yeterli ve orta düzeyde fiziksel aktivite yapanların oranı yaş arttıkça azalıyor. Erkeklerin ve kadınların yaklaşık yarısı televizyon veya bilgisayar başında günde 4 saatten daha fazla zaman geçiriyor. Prof. Dr. Şahin, “Hareketsizlik ve yetersiz fiziksel aktivite kalp ve damar sağlığı açısından ülkemizde önemli bir sorun” dedi. 

YARIYA YAKINI OBEZ
Türkiye’de Erişkinlerde Kalp Hastalığı ve Risk Faktörleri Çalışması’nda (TEKHARF) 30 yaşını aşkın Türk erkeklerinin dörtte birinde (yüzde 25,2), kadınların da yarıya yakınında (yüzde 44,2) obezite tespit edildi. 

GENCİN DE SORUNU
KALP yetersizliği gelişmiş ülkelerde yaşlı hastalığı olarak kabul ediliyor. Ancak Türkiye’de bu sorun sıklıkla 60’lı yaşlarda görülmeye başlıyor. Hatta SELFIE-TR çalışmasının sonuçlarına göre bu hastalık 20’li yaşlardaki gençlerde dahi ortaya çıkabiliyor. Kalp yetersizliği, kaliteli yaşamın tüm unsurlarını (yürümekte zorlanma, sırtüstü yatamama, ayakkabısını bağlayamama gibi gündelik basit işler de bile) sekteye uğratıyor.

Yorum ya da sorularınız için: bilgi@bilgipesinde.com